Тропарь и молитва иверской иконе

Тропарь и молитва иверской иконе в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Тропарь и молитва иверской иконе

Иконы Иверская – Монреальская (тропарь)

О т святы́я ико́ны Твоея́, / о Влады́чице Богоро́дице, / ми́ро благода́тное источи́ла еси́ оби́льно, / ве́рныя Твоя́ во изгна́нии су́щия уте́шила еси́ / и неве́рныя све́том Сы́на Твоего́ просвети́ла еси́. / Те́мже и припа́даем к Тебе́, Госпоже́, со слеза́ми: / ми́лостива нам бу́ди в час су́дный, / да нека́ко толи́кую ми́лость Твою́ восприя́вше, / я́ко презо́рливи нака́зани бу́дем, / но пода́ждь нам Твои́ми моли́твами плод духо́вный принести́ // и спаси́ ду́ши на́ша.

Новости

  13 Ноябрь 2019

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлены:

Обновления на сайте

Добавлены молитвословия в разделы:

* Новомученикам и исповедникам XX века

* Мученикам

Объявления

  08 Июль 2014

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Тропарь и молитва иверской иконе

О т святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я, // и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Ин тропарь, глас 1:

Д е́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день,/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тере, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́, // сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.

А́ ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́ // чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

Ин кондак, глас 4:

С овозсия́ днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя ико́ны Твоея́, / обоя́ ве́село торжеству́юще вопие́м: // сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Влады́чице.

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву на́шу, и сохрани́ нас от наве́та злых челове́к и от напра́сныя сме́рти, и да́руй нам пре́жде конца́ покая́ние, на моле́ние на́ше умилосе́рдися, и ра́дость в печа́ли ме́сто да́руй. И изба́ви нас, Госпоже́, от вся́кия беды́ и напа́сти, ско́рби и печа́ли и от вся́каго зла. И сподо́би нас, гре́шных рабо́в Твои́х, одесну́ю ста́ти во второ́м прише́ствии Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, и насле́дники нас бы́ти сподо́би Ца́рствия Небе́снаго и жи́зни ве́чныя, со все́ми святы́ми в бесконе́чные ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь и молитва иверской иконе

О т святы́я ико́ны Твоея́, о Влады́чице Богоро́дице, / исцеле́ния и це́льбы подаю́тся оби́льно, / с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней. / Та́ко и мою́ не́мощь посети́, / и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я, / и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́ва Богоро́дице, услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и яви́ нам ско́рую ми́лость Твою́, моли́ Сы́на Твоего́ ско́ро изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́ лю́ди, благоче́стно прибега́ющия и призыва́ющия и́мя Твое́ свято́е, от вся́кия напа́сти. Всех нас сохраня́ющи под кро́вом бла́гости Твоея́, ри́зою Твое́ю честно́ю защити́. При́зри на нас призре́нием ми́лостивного Твоего́ заступле́ния и моли́твою Твое́ю сподо́би нас со Христо́м жи́ти и ра́дости а́нгельския в Небе́сных селе́ниях наслажда́тися. Ты бо еси́, Госпоже́, сла́ва Небе́сных и упова́ние земны́х, Ты на́ша наде́жда и засту́пница всем, притека́ющим к Тебе́ и Твоея́ святы́я по́мощи прося́щих. Те́мже всечестны́й о́браз Твой и руко́ю Твое́ю держи́маго Вседержи́теля ви́дяще на ико́не, ра́дуемся гре́шнии, со умиле́нием припа́даем и любо́вию сей целу́ем, ча́юще, Госпоже́, Твои́ми благоприя́тными моли́твами в ми́ре и благоче́стии земны́й путь прейти́ и Небе́сныя бесконе́чныя жи́зни дости́гнути и Трисия́нному Бо́гу со все́ми, угоди́вшими Ему́, поклоня́тися во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

  13 Ноябрь 2019

Обновления на сайте

В раздел МОЛИТВОСЛОВ добавлены:

Обновления на сайте

Добавлены молитвословия в разделы:

* Новомученикам и исповедникам XX века

* Мученикам

Объявления

  08 Июль 2014

Внимание!

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Икона Иверская Божья Матерь: значение и в чем помогает образ

Икона Иверской Божьей Матери – одна из самых известных на священной горе Афон. Первые упоминания об этом образе фиксируются с IX века. Однако православные люди верят, что лик был создан еще евангелистом Лукой и даже писался с самой Богородицы.

Обретение образа

До IX века сведений об иконе не сохранилось – первая история, связанная с Иверской Божьей Матерью, появляется в период иконоборчества. Тогда образ хранился в доме богатой вдовы, проживавшей в Византии. Она долгое время прятала икону, но все же однажды иконоборцы пришли к ней. За большие деньги вдове удалось уговорить солдат не уничтожать образ сразу, а подождать до утра. Уже уходя, один из них со злости проткнул икону копьем, к удивлению всех из лика Богородицы потекла кровь. Эта отметина сохранилась до сих пор, а пораженный чудом солдат позже раскаялся, стал монахом и служил Богу всю оставшуюся жизнь.

Читайте так же:  Что такое сугубая молитва за болящего

Женщина всю ночь молилась о спасении иконы и получила знак свыше – Господь велел ей опустить образ в Средиземное море, ведь именно так его можно будет сохранить. Несмотря на опасения, вдова все же исполнила сказанное ей и опустила образ в воду. Икона действительно не затерялась в волнах, более того, она плыла по морю вертикально, а не плашмя, а в небо от святого лика уходил яркий столб света.

Спустя некоторое время свечение на море заметили монахи Иверского монастыря (Иверон, грузинская обитель) с горы Афон. Они долго пытались достать образ, но удалось это только отшельнику Гавриилу Святогорцу, который прошел к иконе Богородицы по водам. Изначально икона была помещена в храм, но на четвертый день сама переместилась на монастырские врата. Монахи несколько раз пытались вернуть ее в святую обитель, но на утро образ неизменно находили над вратами. А позже сама Богородица явилась Гавриилу и наказала оставить икону на том месте, где она является. После этого образ стали называть также Вратарницей (Портаитисса) или Привратницей. Считается, что расположенная над вратами, она охраняет весь Афон, а также предупреждает о надвигающейся беде.

Описание оригинала и списков

Отличительная черта иконы Иверской Божьей Матери – след от раны, которую нанес лику солдат еще в IX веке. На оригинале он расположен на подбородке и до сих пор кровоточит, на списках капли крови иногда изображают на щеке Богородицы.

Древняя икона достаточно массивна – 137х87 см. У образа есть два оклада, один из которых датируется еще XVI веком. Эту ризу изготовили грузинские мастера, они украсили ее обратную сторону крестом с монограммой и фразой «Христос дарует благодать христианам».

С иконографической точки зрения образ принадлежит типу «Одигитрия» – Дева Мария и Иисус Христос у нее на руках изображаются по пояс, сидящими прямо. Богородица указывает десницей на Спасителя, а тот держит в руках свиток – символ Божьего Слова, которое он несет человечеству.

Монахи Афона бережно хранят оригинал образа, но поскольку слава о нем быстро разлетелась по православному миру, иконописцы монастыря создавали списки, которые и передавали в другие храмы. Первый список для России был сделан в XVII веке, а в день прибытия иконы в столицу, 13 октября 1648 года, был учрежден церковный праздник. Первое время образ принадлежал храмам Кремля, а после был перенесен в Новодевичий монастырь. В ХХ веке право распоряжаться чудотворной иконой перешло к властям – ее забрали из обители. Монастырю удалось вернуть свою святыню только в 2012 году, и с этого времени один из старейших сохранившихся списков Иверской Божьей Матери находится здесь.

Почитают икону три раза в год: 25 февраля, 17 апреля, 26 октября.

Чудеса иконы Иверской Богородицы

Оригинал Иверской иконы хранится в афонском грузинском монастыре, и после его чудесного обретения в водах Средиземного моря он никогда не покидал священную гору. Это одна из немногих икон, которая не вывозится за пределы святого места, увидеть ее можно только здесь. Более того, афонский отшельник Нил Мироточивый говорил, что Иверская Божья Матерь покинет Иверон лишь перед вторым пришествием Иисуса Христа, Страшным Судом.

Предупреждение о переменах и испытаниях, которое несет икона Иверская, – главное значение образа, то в чем она помогает людям много веков. Так, по заверению монахов, расположенная перед образом лампадка иногда начинает сама по себе раскачиваться. Так было перед наступлением турок на Кипр, землетрясением в Армении и нападении на Ирак. А вот перед началом Первой мировой войны лицо Христа на иконе изменило черты – вместо кроткого, умиротворенного лика, проступил грозный.

Икона спасла монахов, когда монастырь атаковали персы. Служители молились чудотворному образу, и их просьбы были услышаны. Резко началась сильная буря, уничтожившая все войско врага, подступающее к стенам. Было потоплено множество кораблей, живым остался лишь военачальник Амир. Он был так поражен чудом, что отдал монастырю большую часть денег на строительство оборонительной стены.

О чем молиться иконе

Известны и документально зафиксированы случаи чудесных исцелений после молитв перед иконой Иверской Божьей Матери. Так, есть свидетельства, что люди избавлялись от лейкоза, параличей и других тяжелых болезней. Часто в церквях можно увидеть множество крестиков и подвесок, украшающих образ, – это дары тех, кому Богородица помогла справиться с недугами и бедами.

Как оригинал образа защищает Афон и предупреждает о мировых катаклизмах и войнах, так же и даже небольшая копия иконы может оберегать семью. Если поместить ее над дверями дома, Иверская Божья Матерь способна отвернуть от жилья любую беду. Икона помогает избавиться от злых людей с недобрыми намерениями, защит дом от краж, пожаров.

Еще в начале своей истории икона заставила грешника раскаяться и прийти к Церкви – кровоточащая рана на лице Богородицы осталась вечным напоминаем о том событии. Поэтому верующие часто молятся Иверскому образу в минуты отчаяния и разочарований. Она помогает вернуться к вере, обрести спокойствие, душевное равновесие.

Молитва иконе Божией Матери «Иверская»

Иверский образ Богородицы — это одна из древнейших и особо почитаемых икон. Ее история уникальна, ведь Лик написал сам апостол Лука с благословения Царицы Небесной. А молитва Иверской иконе Божией Матери творит настоящие чудеса, которые молитвенники передают из поколения в поколение на протяжении многих веков.

Какие молитвы читать

Мольба Пречистой творит чудеса, помогает преодолеть жизненные невзгоды и избежать неприятностей.

О Пресвятая Дево, Мати Господа, Царице небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию покланяющихся пречистому образу Твоему.

Се бо, грехми погружаемии и скорбьми обуреваемии, взирающе на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных! Помози нам, немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину и на Страшном Суде Сына Твоего явися нам, милосердая Заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианскаго, со всеми угодившими Богу. Аминь.

Читайте так же:  Молитва на могиле праведника

Молитва иная

О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Приими недостойную молитву нашу, и сохрани нас от навета злых человек и от внезапныя смерти, и даруй нам прежде конца покаяние. На моление наше умилосердися и радость вместо печали даруй. И избави нас, Госпоже, от всякия беды и напасти, скорби и болезни, и от всякаго зла. И сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во Втором Пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники быти Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 1

От святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, исцеления и цельбы подаются обильно, с верою и любовию приходящим к ней. Тако и мою немощь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело исцели благодатию Твоею, Пречистая.

Кондак, глас 8

Аще и в море ввержена бысть святая икона Твоя, Богородице, от вдовицы, не могущия спасти сию от врагов, но явилася есть хранительница Афона и вратарница обители Иверския, враги устрашающая и в православней Российстей стране чтущия Тя от всех бед и напастей избавляющая.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, имже болезни наша врачуеши и души наша к Богу возводиши.

В мечтах о замужестве

Жизнь благочестивой супружеской четы — это истинный путь ко Спасению. Муж и жена должны поддерживать друг друга во всех трудностях и невзгодах, встречающихся на жизненном пути — это и есть Заповедь Божия о любви. Надежный муж для христианки — это опора в жизни ее самой и ее детей.

Еще молитвы о счастливом замужестве:

Каждый шаг, предваряющий знакомство девицы с будущим супругом, должна сопровождать молитва Иверской иконе Божией Матери о замужестве. Возносить мольбы можно как в Святой Церкви, так и дома. Желательно выучить текст молитвы, но не возбраняется моление своими словами.

Желательно заказывать в храме молебны и требы «о здравии», в сокровенной надежде о встрече будущего мужа.

Важно! В богослужебных канонах Православной Церкви нет специального молитвословия на поиск супруга. По Христовой Заповеди, прежде необходимо «искать Царствия Божиего», а все остальное приложится.

Церковное Предание гласит, что Дева Мария даже не имела в мыслях бракосочетание. В Ее мыслях было лишь служение Всевышнему. Но в древности такое желание было не осуществимо, потому что незамужних дам подстерегало слишком много опасностей.

Именно поэтому Богородица вступила в формальный брак со старцем Иосифом. Он и опекал Пресвятую Деву до своей кончины, как родную дочь. Это событие гласит на протяжении веков о том, что выбор супруга, как и любое событие в жизни православного человека, происходит по Воле Божией, а не по собственному желанию или случайной похоти.

Воля Отца Небесного — это и есть важное условие счастливого семейного союза.

О чем молятся

Моление перед Иверским Богородичным Ликом способствует исцелению от душевных и телесных недугов.

Чудотворица является прежде всего Заступницей и Хранительницей земных уделов. Дом, где Ее почитают и возносят Пресвятому Лику пламенные мольбы, находится под надежной защитой.

Второе название Иверского образа — Вратарница. Именно Богородица на протяжении веков предупреждала и предупреждает иноков Афона и весь православный мир о грядущих страшных событиях. Поэтому Богородице можно молиться о сохранении жилища от бедствий, пожаров, затоплений, нападений грабителей.

О семье в православии:

 • избавляет верующих христиан от напастей;
 • утешает в бедах;
 • пособствует крестьянам в умножении урожайности;
 • исцеляет всевозможные, даже не поддающиеся лечению врачами недуги;
 • помогает избавиться от козней нечистой силы;
 • укрепляет в вере и помогает вернуться на путь православия отпавшим от Церкви Христовой.

Ей молятся во всех жизненных обстоятельствах.

Значение в русской истории

С чудотворного Лика на протяжении веков было написано множество списков и на всех образах Царица Небесная изображена с небольшой кровоточащей раной на лице. Таким образом, мировая православная история сохраняет чудо явления Иверской иконы Божией Матери и хранит память о сотворенных Ею чудесах.

Первые копии Иверской иконы были доставлены в Россию при царе Алексее Михайловиче. Он сам, в окружении многоликой толпы православных христиан, встречал в Москве святыню, прибывшую с благословенного Афона. А один из списков был доставлен на Валдай, там же и была возведена Иверская иноческая обитель.

Другие статьи о православии:

Вторая копия образа была размещена над парадными Воскресенскими вратами в Москве — через них въезжали в сольный град цари и прочие высокопоставленные гости.

На Руси существовал некий ритуал: воины, отправлявшиеся в поход или возвращающиеся из него, обязательно шли на поклон к Вратарнице, вымаливая у Царицы Небесной покровительства и защиты. Простой люд мог в любое время приложиться к иконе, тем самым Иверская Богородица стала заступницей москвичей.

Еще один из списков возили по госпиталям и домам больных людей, которые не имели возможности самостоятельно прийти и помолиться.

В смутные времена революции святой Лик был уничтожен, но в 1994 году у Воскресенских врат была заложена часовня и ныне в ней покоится новый список Богоматери.

Празднование в честь Иверского образа Пресвятой Богородицы совершается несколько раз в году: 25 февраля, 6 мая, 26 октября и во второй день Пасхальной седмицы. Тот христианин, который глубоко верует в Сына Божиего, всегда находит у Матери Христовой заступничество и утешение.

И ́ верской иконы Божией Матери

Историческое содержание

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Иверской», глас 1

От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,// и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Перевод: От святой иконы Твоей, о Владычица Богородица, излечения и лекарства в изобилии подаются всем с верой и любовью приходящим к ней. Также и мою болезнь посети и душу мою помилуй, Благая, и тело излечи благодатью Твоей, Пречистая.

Ин тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Иверской», глас 1

Де́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день,/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тере, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́, // сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.

Читайте так же:  Молитва на латыни ave maria

Перевод: Наглость ненавидящих образ Господа, власть нечестивых (иконоборческая ересь) безбожно наступила в Никее, и посланные бесчеловечно мучают вдову, благочестиво почитающую икону Богоматери, но вдова с сыном ночью отпустили икону в море взывая: «Слава Тебе, Чистая, так как непроходимое море подставило Тебе (как) плечи (свои волны), слава прямому пути Твоему, Единственно Нетленная».

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Иверской», глас 8

А́ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́// чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

Перевод: Хотя и в море была погружена святая икона Твоя, Богородица, вдовой, которая не могла спасти икону от врагов, но была обретена и стала Хранительницей Афона и Вратарницей обители Иверской, устрашающей врагов, и в Православной Российской стране, почитающих Тебя, от всех бед и несчастий избавляющая.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Иверской», глас 4

Совозсия́ днесь Све́ту Воскресе́ния свет чи́стыя ико́ны Твоея́,/ обоя́ ве́село торжеству́юще вопие́м:// сохрани́ раб Твои́х благода́тию, Влады́чице.

Перевод: Сегодня воссиял вместе со Светом Воскресения свет почитаемой иконы Твоей, оба света с радостью празднуя, взываем: «Сохрани рабов Твоих благодатью, Владычица».

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Иверской»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Канон умилительный ко Пресвятой Владычице нашей Богородице

Песнь 1

Ирмос: Колесницегонителя фараоня погрузи, чудотворяй иногда Моисейский жезл крестообразно поразив, и разделив море, Израиля же, беглеца, пешеходца спасе, песнь Богови воспевающа.

От скверных устен хваление приими, Всенепорочная, якоже прежде Сын Твой, Бог же мой и Господь прият две лепте вдовицы и разрешение прегрешений моих подаждь, яко да по долгу почитаю Тя.

Ангельское пение подобаше Ти, Матери Божией, Творца бо сих родила еси страшно и паче смысла, но приими, всех Царице, и от нас малое приношение, честную Твою икону почитающих.

Благотворити рабом Твоим произволивши, Владычице, противныя полчища врагов силою Сына Твоего и Твоею, Всемогущая, отгнавши от паствы Твоея, храм создати к защищению на вратех благоволила еси, Богоневесто.

Изыде от нечестиваго царя повеление не покланятися первообразно Сына Твоего, Дево, Божественному изображению, и Твоему, Богомати, и святых всех, и возмути верных собрание, но Ты же вскоре разорила еси.

Песнь 3

Ирмос: Утверждей в начале Небеса разумом, и землю на водах основавый, на камени мя, Христе, заповедей Твоих утверди, яко несть свят, паче Тебе, Едине Человеколюбче.

Иконоборцев нечестивых стремление услышавши, честная и Боголюбезная вдовица, ужасными руками икону Твою носящи, Всечестная, на волны морския слезоточащи пусти.

Скрывашеся убо судьбами Сына Твоего долгое время во глубинах морских, но манием Божественным в паству Твою изыде.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Чудо трепетное и славное видяху в мори, обитающии в Афонстей Горе, ибо последова светлость благодати Твоея и услади сиянием иконы всех, прославляющих Тя.

Радующеся, надеяхуся, Чистая, множества монашествующих одержание иконы Твоея получити, но Ты державною Твоею рукою обители Твоей подала еси яко хранилище некрадомо.

Седален, глас 4

Веселое днесь Заступницы нашея торжество, да взыграется тварь, да ликовствуют человечестии собори, созывает нас Святая Богородица видети огненосную икону Свою и лучами милости верных просвещающую. Тем, радующеся, вопием: спаси, Госпоже, от глада, огня, меча и всех бед почитающих явление Твое верно.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя крепость, Господи, Ты моя и сила, Ты мой Бог, Ты мое радование, не оставль недра Отча, и нашу нищету посетив. Тем с пророком Аввакумом зову Ти: силе Твоей слава, Человеколюбче.

Нашествия нечестивых отгоняющи от паствы Твоея, Вратница быти изволила еси, Всеблагая, но сохрани сию и пребывати во веки благоволи поющую честное изображение светоносныя иконы Твоея, Владычице.

Виждь, Чистая, иноков соборы паствы Твоея, окружающих икону Твою благохвальную, разрешение грехов просящих и жития исправление, и Божественныя славы причастниками быти, Всенепорочная.

Всею душею и мысли правостию в пастве Твоей вси сликующе, псалмы и песньми духовными, и пением Божественным икону Твою почитают, прощение просяще и душ спасение, Ты же сие подаждь, Владычице Богоневесто.

Храм Твой просвещается, Владычице, светом Твоим, и украшается Божественными песньми, яко обогатися велиим сокровищем, иконою Твоею пречистою, Божественная же Твоя ограда силою благодати Твоея Небо словесное показуется.

Песнь 5

Ирмос: Вскую мя отринул еси от лица Твоего, Свете Незаходимый, и покрыла мя есть чуждая тьма, окаяннаго, но обрати мя и к свету заповедей Твоих пути моя направи, молюся.

Да посрамятся лица нечестивых и заградятся уста отрицающих и умаляющих светлую и Божественную икону Твою, Владычице, и во огнь негасимый и тьму вечную да послются мучитися.

Храм Твой, Дево, яко рай другий показася ныне, древо жизни имея — икону красоты Твоея, юже усердно вси со благоговением и любовию целующе, Отроковице, спасаемся.

Реку Тя сладкую и поток насыщения, манну Небесную, мед от камени, изобилие и благодать приснотекущую стяжавше, Отроковице, во обители обитающии благодарно поют рождество Твое.

Читайте так же:  Молитва перед исповедью в церкви

Дивно превознесеся величие иконы Твоея, Богородице Дево, всюду бо лучи испущает и просвещает усердно поющих неизреченное рождество Твое, Владычице.

Песнь 6

Ирмос: Очисти мя, Спасе, многа бо беззакония моя, и из глубины зол возведи, молюся: к Тебе бо возопих, и услыши мя, Боже спасения моего.

Призри благосердно на паству Твою, Пречистая, и всякий навет и вред присно востающи на ню осуети, и сохрани невредиму.

Покров и хранилище икона Твоя бысть, Владычице, еюже от врагов мысленных избавляются, прибегающи, иноков совокупления и верных соборы, душею и сердцем славословят Тя, Богомати.

Призывание имени Твоего воистину душам есть очистилище и скверных мыслей истребление, и отгнание лукавых духов, Богородице Приснодево.

Поем вси благоговейно икону Твою пречистую, в храм Твой входящи, в Божественное веселие, и душам исцеление почерпаем, Богоневесто.

Кондак, глас 4.

Совозсия днесь Свету Воскресения свет чистыя иконы Твоея, обоя весело торжествующе вопием: сохрани раб Твоих благодатию, Владычице.

Древле израильтеский люд столпом огня путенаставивый и чермную волну сему подславы в знамение свободы от работы мучительския, Той и ныне икону Своея Матере огнеобразну показует, во извество безмерныя благости и Хранительницу, море пешеходящую, Святоименной Горе подает; тем по долгу благодать почитающе, вопием: сохрани раб Твоих благодатию, Владычице.

Песнь 7

Ирмос: Божия снизхождения огнь устыдеся в Вавилоне иногда, сего ради отроцы в пещи радованною ногою, яко во цветнице ликующе, пояху: благословен еси, Боже отец наших.

О пастве Твоей Предстательница буди, Чистая Дево, и древния милости Твоя покажи на рабех Твоих, Бога рождшая, православно Сыну Твоему зовущих: благословен Бог отец наших.

Познаша, Владычице, роди агарянстии силу Твою, находящи суетно на любезную паству Твою, и падоша безчестною смертию праведно, Чистая Богоблаженная.

Блажен, Владычице, Божественный храм Твоея светлости, стяжав внутрь, яко велие сокровище, подобия Твоего Божественное изображение, егоже ныне целующе, славословим Христа, Тя прославльшаго.

Исполнися, Пречистая, уст Твоих Божественное проречение, блажат Тя Ангелов и человеков множества и поют согласно Рождество Твое: благословен Бог отец наших.

Песнь 8

Ирмос: Седмерицею пещь халдеиский мучитель, Богочестивым неистовно разжже, силою же лучшею, спасены сия видев, Творцу и Избавителю вопияше: отроцы, благословите, священницы, воспойте, людие, превозносите во вся веки.

Юже возлюбила еси Богособранную паству Твою и пребывати выну в той благоволи, укрощающи безбожных агарянов волны, мирную жизнь подающи верою вопиющим: благословите, священницы, пойте, людие, Благодатную во вся веки.

Странна чудеса Твоя и преславна, Владычице, море, земля и небо послушает Ти, но соблюди плавающих мирнаго моря пучины, спасаеши бо преходящих от всех бед и возводиши к высоте Небесней поющих: людие, превозносите Божию Матерь.

Кто изрещи возможет чудес Твоих бездну и величия всечестныя иконы Твоея, от неяже изливается священной обители Твоей и всем приходищим всех благ независтво, ихже причащающеся, благочестно воспевают Благодатную во вся веки.

Радующеся поет Тебе, Богородице Всепетая, благочестивая и блаженная паства Твоя, Божественную благодать приемлюще, Дево, от Тебе и Царствия Сына Твоего причастниками просит Тобою, вопиющии: радуйся, Благодатная, во вся веки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасеся о сем Небо, и земли удивишася концы, яко Бог явися человеком плотски, и чрево Твое бысть пространнейшее Небес. Тем Тя, Богородицу, Ангелов и человек чиноначалия величают.

Ужасошася Ангелов воинство и человеков роди, Всенепорочная, страшнаго и паче ума рождества Твоего, како и Дева пребыла еси, и Мати Божия быти сподобилася еси, сего ради по долгу поем, благословим и покланяемся иконе Твоей.

Ограждение и стена духовная, столп велий и утверждение обители Твоей и всем верным даровалася еси от Бога, ихже и сохрани неврежденных Божественное изображение иконы Твоея величающих.

Осуети, Дево, нечестивых советы и беззаконная ухищрения, часто находящия на стадо Твое и прожени сих далече со студом и конечному разорению предаждь, да познают силу и власть Твою, Богоневесто.

Призри, Дево, ныне на нас от высоты славы Твоея, Владычице, благоговейно икону Твою почитающих и прошения наша исполни Божественных даров, и прегрешений даруй оставление.

Тропарь Иверской иконе Божией Матери

Иверская икона Божьей Матери – чудотворный образ, оригинал которого не покидает гору Афон. При этом списки есть во многих храмах и очень почитаются православными верующими. Несколько раз в год отмечаются праздники, посвященные лику – тогда же в церквях исполняются тропари Иверской иконе Божией Матери.

История и значение образа

Точно сказать, когда была написана Иверская икона, нельзя. Есть предания, которые приписывают авторство иконы еще апостолу Луке, но точные упоминания о ней появляются с IX века. В период иконоборчества образ, как и многие другие святыни, пытались уничтожить. Иверская Божья Матерь находилась у одной вдовы в городе Никея. Когда солдаты ворвались в ее дом, женщине удалось уговорить их не уничтожать святой образ сразу, а подождать до утра. От злости один из иконоборцев проткнул лик Девы Марии, но к удивлению всех из иконы начала сочиться кровь – эта рана и сегодня видна на оригинале. На списках Иверская Богоматерь всегда изображена с порезом на подбородке или щеке.

Вдова долго молилась о спасении иконы, и сам Господь велел ей опустить святыню в воды Средиземного моря – только так образ можно было сохранить от уничтожения. Позже столб яркого света на волнах заметили афонские монахи, которые достали икону из воды. С тех пор икона получила свое нынешнее название – спасли ее служители Иверского монастыря (Иверон), где она находится по сегодняшний день. Существует предание, согласно которому образ покинет Святую Гору лишь перед Вторым пришествием Христа.

Почитают икону как защитницу всего Афона, поэтому она не покидает здешний храм. Но поскольку слава о силе образа быстро разлетелась по миру, монахи начали создавать списки и рассылать их в разные страны. Теперь Иверскую Божью Матерь почитают повсеместно. Немаловажны для верующих молитвы перед иконой, но существенная роль отводится церковным песнопениям – ирмосам, тропарям, кодакам.

Тропарь образу

Церковные служения, посвященные Иверской иконе Божьей Матери, проходят ежегодно, трижды:

 • 25 февраля (по старому стилю – 12 февраля).
 • Вторая половина апреля, во Вторник Светлой седмицы (плавающая дата).
 • 26 октября (по старому стилю – 13 октября).
Читайте так же:  Молитва на любовь и замужество Матроне

Также иногда в православных календарях упоминается дата 6 мая. Отмечается праздник с 2012 года и посвящен второму обретению чудотворного списка иконы в России.

На праздники храмы проводят службы с церковными песнопениями, важной частью которых являются тропари. Тропарь – характерное для православного канона краткое песнопение, которое раскрывает суть праздника, а также восхваляет Господа, Божью Матерь или святого.

По мелодике тропарь совпадает с предшествующим ему ирмосом (вводной строфой песнопений), который запевает священник. Поэтому прихожане могут ориентироваться на ритм и ноты, заданные вначале.

Иверской иконе Богоматери посвящено два тропаря, каждый из которых воспевает именно этот образ и раскрывает две разные темы. Так, первый рассказывает о чуде спасения святого образа, которое произошло в Никее:

Дерзость ненавидящих образ Господень

И держава нечестивых безбожно в Никею прииде,

Посланни бесчеловечно вдовицу,

Благочестно чтущую икону Богоматери, истязают,

Но тая ночию с сыном икону в море пусти, вопиющи:

Слава Тебе, Чистая,

Яко непроходимое море плещи своя подаде,

Слава правошествию Твоему, единая Нетленная.

Второй тропарь посвящен другой распространенной теме песнопений – восхвалении святыни. В нем содержаться просьбы, обращение верующих к Богоматери, прославление ее чудотворной силы. Звучит он таким образом:

От святыя иконы Твоеи,

О, Владычица Богородица,

Исцеления и цельбы подаются обильно

С верою и любовью приходящим к ней.

Тако и мою немощь посети,

И душу мою помилуй, Благая,

Тело исцели благодатью Твоею, Пречистая.

На праздники в церкви могут исполняться оба тропаря или только один из них. Но именно 26 октября Иверской иконе Богородицы уделяется особе внимание, поэтому на службе священнослужитель поет все стихотворные песнопения.

Кондаки Иверской иконе

В православных церковных песнопениях тропари, как правило, дополнены кодаками – исполняющимися нараспев стихотворениями. Они развивают основную тему тропаря, подробнее описывают праздник или события. Так, кодак Божьей Матери перед Иверской иконой, который исполняется сразу за первым упомянутым выше тропарем, описывает продолжение истории – чудесное обретение образа монахами Афона, его роль для российского православия. Звучит он таким образом:

Аще и в море ввержена быть святая икона Твоя, Богородице,

От вдовицы, не могущей спасти сию от врагов,

Но явилась есть хранительница Афона

И Вратарница обители Иверския,

В православной Российстей стране

Чтущие Тебя от всех бед и напастей избавляющая.

В этом кодаке упоминается еще одно название иконы – Вратарница (Портаитисса) или Привратница. По преданию, Иверская икона чудесным образом сама выбрала место, на котором и осталась. После того как лик достали из вод Средиземного моря, святыню поместили в храм. Но уже через три дня икона сама собой очутилась над вратами монастыря. Священнослужители еще несколько раз пытались вернуть ее на место, но образ постоянно перемещался. Позже отшельнику Гавриилу Святогорцу явилась сама Богородица, которая приказала не перемещать икону, а оставить ее над вратами. Именно отсюда, по преданию, Божья Матерь защищает весь Афон.

Второй кодак, как правило, исполняется после восхваляющего тропаря, а иногда может выступать отдельной самостоятельной частью:

Совозсия днесь Свету Воскресения свет чистыя иконы Твоей

Обое весело торжествующе вопием:

Сохрани рабов Твоих благодатью, Владычице.

Кондаки в акафистах

Кондаки присутствуют еще в одном жанре церковного песнопения – акафистах. Наряду с канонами они также часто исполняются на праздники во время церковных богослужений. Акафист Иверской иконе Богородицы – это достаточно длинное повествование, в котором рассказывается о судьбе святыни, ее обретении и чудотворной силе. Во время службы может исполняться до 13 разных кодаков.

Например, первым идет такой распев:

Выбранной Воеводе, Владычице нашей Богородице,

Похвальные пения приносим Ти рабы Твои,

Яко пришествием честного образа Твоего стяжавши щит крепкий,

Стену необоримую, стража неусыпная.

Ты же, яко имущая державу непобедимую,

Покрои, защити нас, Владычица, от всех врагов видимых и невидимых

И избавь от всякого вреда, душевного и телесного, да зовем Ти.

О чем молятся Иверской иконе

Несмотря на то что оригинал Иверской иконы Божией Матери никогда не покидает Афон, ее списки тоже почитаются как чудотворные. Главной силой образа считается заступничество – икона не раз предупреждала о надвигающихся бедах, тем самым помогала подготовиться к беде. Афонские монахи убеждают, что висящая перед образом лампадка начинает раскачиваться, когда на мир надвигается очередной катаклизм. Так было, например, перед землетрясением в Армении и началом военной операции в Ираке. Поэтому Иверской иконе молятся, прежде всего, о защите от бед. Причем помочь может как образ в храме, так и небольшая копия, размещенная в доме – это одна из тех икон, которую рекомендуется держать в домашнем иконостасе.

Верующие просят у Богородицы о:

 • Защите дома от краж, финансовых потерь.
 • Избавлении от недобрых людей со злыми намерениями.
 • Защите от пожаров или других бед.

Помогает икона заболевшим людям, известны случаи, когда перед чудотворными списками люди исцелялись от недугов. Также полезно обращаться с молитвой к святому образу в минуты отчаяния и бед. Она помогает разуверившимся людям, дает надежду на будущее.

На церковные праздники желательно посещать храм. Но если такой возможности нет, можно молиться, читать перед образом тропарь Иверской иконе Божией Матери или слушать церковные службы.

Священники уверяют, что молиться можно любым способом, ведь сам текст не столь принципиален. Важно, чтобы слова шли от сердца и были наполнены верой. Как основу можно взять одну из кратких молитв Иверской Божьей Матери:

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

«Пресвятая Владычице Богородице, прими молитву нашу, сохрани нас от навета злых людей и от напрасной смерти, даруй нам покаяние, в ответ на моление наше умилосердись и радость в печали место подаруй. Избави нас, Божья Матерь, от всяких бед, напастей, скорби, печали и от всякого зла. Аминь».

Тропарь и молитва иверской иконе
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here