Молитва Святого мардария

Молитва Святого мардария в полной и расширенной версии, специально для Вас.

Час Третий, с поклонами в Великий пост.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 16:
Псалом 24:
Псалом 50:

Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Настоящий тропарь, во глас 6:

Го́споди, и́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, / но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Го́споди, и́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, / но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.

Го́споди, и́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, / но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.

Го́споди, и́же Пресвята́го Твоего́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не отыми́ от нас, / но обнови́ нас, моля́щих Ти ся.

Слава, и ныне, Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 8:

Благослове́н еси́ Христе́ Бо́же наш, / И́же прему́дры ловцы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва: Ско́рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, / внегда́ уныва́ти духо́м на́шим, / не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, / не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих, но при́сно нас предвари́. / Прибли́жися нам, прибли́жися везде́ Сый, / я́коже со Апо́столы Твои́ми всегда́ еси́, / си́це и Тебе́ жела́ющым соедини́ Себе́, Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́м / и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

И ны́не: Наде́жда, и предста́тельство, и прибе́жище христиа́н, необори́мая стена́, / изнемога́ющим приста́нище небу́рное, Ты еси́ Богоро́дице Пречи́стая, / но я́ко мiр Спаса́ющая непреста́нною Твое́ю моли́твою, / помяни́ и нас, Де́во Всепе́тая.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И творим три великия поклоны, глаголюще предписанную молитву:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю:

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Молитва святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Читайте так же:  Молитва в дорогу путешествие

Молитва святого Мардария

Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва святого Евстратия 2

Величая, превозношу Тебя, Господи, ибо призрел Ты на смирение моё и не заключил меня в руках врагов, но спас от бедствий душу мою. И ныне, Владыка, да покроет меня рука Твоя и да придёт ко мне милость Твоя, ибо в смятении душа моя и страдает при выходе своем из жалкого моего и скверного тела сего, страшась, чтобы как-нибудь злой замысел противника не встретил и не ниспроверг её во тьме из-за грехов, случившихся со мною в жизни сей в ведении и неведении. Будь милостив ко мне, Владыка, и да не увидит душа моя мрачного и темного взора злых демонов, но да примут её Ангелы Твои сияющие и светлые. Дай славу имени Твоему святому и Твоею силою возведи меня к божественному Твоему судилищу. Когда судим я буду, да не овладеет мною рука князя мира сего, чтобы увлечь меня, грешника, во глубину ада, но предстань мне и будь мне Спасителем и Защитником. Ведь даже эти телесные мучения – веселие для рабов Твоих. Помилуй, Господи, осквернённую страстями житейскими душу мою, и прими её, очищенную покаянием и исповеданием, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

И три поклона.

Псалом 120

Возвёл я очи мои к горам, откуда придёт помощь моя. Помощь моя – от Господа, сотворившего небо и землю. Не давай поколебаться ноге твоей, и да не дремлет Хранящий тебя. Вот, не задремлет и не уснёт Хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь – твой покров на правую руку твою: днём солнце не сожжёт тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь, Господь сохранит вход твой и выход твой отныне и до века.

Псалом 133

Вот, благословляйте ныне Господа, все рабы Господни, стоящие во храме Господнем, во дворах до́ма Бога нашего. По ночам возносите руки ваши ко святыням и благословляйте Господа. Да благословит тебя Господь с Сиона, Сотворивший небо и землю.

Слава, и ныне: Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник:Ибо Твое есть Царство: Чтец:Аминь.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10179 — | 7574 — или читать все.

5.44.169.10 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Молитва святого Мардария

Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь. 5

Конец третьего часа.

Примечания

1 Если Великий Пост, здесь читается рядовая кафизма по уставу.

2 Если тропарей два, читаются оба, Слава: произносится перед вторым.

3 Порядок исполнения следующий: священник возглашает тропарь и два стиха, а народ, отвечая ему, трижды поет тропарь; при этом совершаются три земных поклона.

4 Здесь вставляются дополнительные чтения; на Страстной седмице читается Четвероевангелие.

5 Если сразу же совершается шестой час, начинаем его с «Придите, поклонимся»; если нет, священник произносит: Слава Тебе, Христе Боже: Мы же: Слава, и ныне: Господи, помилуй. (3) Благослови. И отпуст малый.

МЕЖДОЧАСИЕ ТРЕТЬЕГО ЧАСА

Священник: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков. Чтец: Аминь.

Трисвятое. Слава, и ныне: Пресвятая Троица: Господи, помилуй. (3) Слава, и ныне: Отче наш: Священник:Ибо Твое есть Царство: Чтец:Аминь. Господи, помилуй. (12) Слава, и ныне: Придите, поклонимся: (3) И три поклона.

Псалом 29

Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты возвёл из ада душу мою, спас меня от участи сходящих в ров. Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о Святыне Его. Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а наутро – радость. Я же сказал в изобилии моём: «Не поколе́блюсь вовек!» Господи, по воле Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь: «Что пользы в кро́ви моей при схождении моём в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?» Услышал Господь и помиловал меня, Господь стал помощником мне. Ты обратил скорбь мою в радость мне, разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем, чтобы воспевала Тебя слава моя и я не сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя!

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10179 — | 7574 — или читать все.

5.44.169.10 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)
очень нужно

Час Третий.

Для домашнего (келейного) чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Читайте так же:  Как помогают молитвы умершим

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 16:
Псалом 24:
Псалом 50:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, тропарь дне.

И ны́не: Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живота́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Кондак святаго, или прилучившагося праздника.

Го́споди, поми́луй, (40).

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый, Христе́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, приими́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освяти́, телеса́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огради́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не:

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святаго Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спаси́ мя, недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

Молитва святого Мардария

Владыка Боже, Отче Вседержитель, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе и Дух Святой! Единое Божество, единая Сила, помилуй меня, грешного, и Тебе известными путями спаси меня, недостойного раба Твоего, ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва святого Василия Великого 3

Господи Вседержитель, Боже бесплотных Сил и всякой плоти, на высотах небесных живущий и озирающий долы земные, испытывающий и сердца, и внутренние чувства и сокровенное людей знающий ясно, безначальный и вечный Свет, у Которого нет изменения и ни тени перемены! Сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы, дерзновенно надеясь на множество милостей Твоих, в настоящее время [ночи] от скверных уст Тебе приносим, и прости нам согрешения наши, делом, и словом, и мыслию, сознательно и по неведению совершённые нами, и очисти нас от всякой скверны плоти и духа, [делая нас храмами Святого Твоего Духа]. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвым разумом всю ночь нашей нынешней жизни пройти, ожидая пришествия светлого дня явления Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда Он, Судия всех, придёт на землю со славою воздать каждому по делам его; да найдет Он нас не падшими и обленившимися, но бодрствующими и поднявшимися, при исполнении заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог Его славы, где празднующих глас непрестанный и невыразимое наслаждение созерцающих несказа́нную красоту лица Твоего. Ибо Ты истинный Свет, просвещающий и освящающий всё, и Тебя воспевает всё творение во веки веков. Аминь.

Также священник, воздевая руки,
произносит молитву того же святого:

Тебя благословляем, Всевышний Боже и Господи милости, всегда творящего с нами дела великие и непостижимые, славные же и ужасные, которым нет числа, подавшего нам сон для упокоения немощи нашей и для отдыха от трудов многотрудной плоти. Благодарим Тебя, ибо Ты не погубил нас с беззакониями нашими, но явил Свое человеколюбие, как обычно, и нас, в бесчувствии сна лежащих, воздвиг для славословия могущества Твоего. Поэтому мы молим безмерную Твою благость: просвети наши мысленные очи и ум наш от тяжкого сна беспечности воздвигни. Отверзи уста наши и наполни их хвалою Тебе, дабы мы смогли непоколебимо воспевать, [восхвалять] и славить Тебя, во всех и от всех прославляемого Бога, безначального Отца со единородным Твоим Сыном и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю нашему, Богу.

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу.

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему.

И три поклона, и псалмы:

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Час Третий

Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю: прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради.

Читайте так же:  Молитва Николаю Угоднику о замужестве дочери

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и Сила, и Слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь. Господи, помилуй (12). Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

Псалом 16

Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От Лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видита правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощию, искусил мя еси, и не обретеся во мне неправда. Яко да не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал мя еси, Боже, приклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаяй уповаюшия на Тя от противящихся деснице Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу ока; в крове крилу Твоею покрыеши мя, от лица нечестивых, острастших мя. Врази мои душу мою одержаша, тук свой затвориша; уста их глаголаша гордыню. Изгонящии мя ныне обыдоша мя, очи свои возложиша уклонити на землю. Объяша мя яко лев готов на лов, и яко скимен, обитаяй в тайных. Воскресни, Господи, предвари я, и запни им: избави душу мою от нечестиваго, оружие Твое от враг руки Твоея. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их. Насытишася сынов, и оставиши останки младенцем своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явити ми ся славе Твоей.

Псалом 24

Псалом 50

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу:

Тропарь дня

(О чтении тропарей на часах см. выше в последовании 9-го часа)

И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся: молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.

[Если Великий пост — настоящий тропарь, глас 6:

Господи, Иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспославый, Того, Благий, не отыми от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Стих 1: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Стих 2: Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен: Богородице, Ты еси лоза истинная, возрастившая нам плод живота, Тебе молимся: молися, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.]

Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших; Бог наш, Бог спасати.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.(Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Кондак праздника

(О чтении кондаков на часах см. выше в последовании 9-го часа)

[Если пост, или нет кондака, читаем эти тропари, глас 8-й:

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную. Человеколюбче, слава Тебе.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Скорое и известное даждь утешение рабом Твоим, Иисусе, внегда унывати духом нашим, не разлучайся от душ наших в скорбех, не удаляйся от мыслей наших во обстояниих, но присно нас предвари, приближися нам, приближися везде Сый, якоже со Апостолы Твоими всегда еси, сице и Тебе желающым соедини Себе, Щедре, да совокуплени Тебе поем и славословим Всесвятаго Духа Твоего.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Надежда, и предстательство и прибежище христиан, необоримая стена, изнемогающим пристанище небурное Ты еси, Богородице Пречистая; но яко мiр спасающая непрестаннною Твоею молитвою, помяни нас, Дево Всепетая.]

Господи, помилуй. (40 раз)

Иже на всякое время и на всякий час, на небеси и на земли поклоняемый и славимый, Христе Боже, долготерпеливе, многомилостиве, многоблагоутробне, Иже праведныя любяй, и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ, Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы, и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Читайте так же:  К чему снится иконы и молитвы

Именем Господним, благослови отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

Молитва святого Мардария

Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, и Святый Душе, Едино Божество, едина сила, помилуй мя грешнаго, и имиже веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего; яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Молитва Святого мардария

К Тебе Пречистей Божией Матери аз окаянный припадая молюся: веси, Царице, яко безпрестани согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многажды аще каюся, лож пред Богом обретаюся, и каюся трепеща: не ужели Господь поразит мя, и по часе паки таяжде творю; ведущи сия, Владычице моя Госпоже Богородице, молю, да помилуеши, да укрепиши, и благая творити да подаси ми. Веси бо, Владычице моя Богородице, яко отнюд имам в ненависти злая моя дела, и всею мыслию люблю закон Бога моего; но не вем, Госпоже Пречистая, откуду яже ненавижду, та и люблю, а благая преступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, не угодна бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего: да мя спасет, и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, да бых аз отселе престал сквернодейства, и прочее пожил бых в повелении Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и держава, со Безначальным Его Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь.

Перевод: К Тебе, Пречистой Божией Матери, припадая, я, несчастный, молюсь: Ты знаешь, Царица, как я беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего. И хотя многократно каюсь, но лживым оказываюсь пред Богом, и вновь со страхом каюсь, и тотчас опять то же делаю: неужели Господь поразит меня? Зная об этом, Владычица моя Госпожа Богородица, молюсь, чтобы помиловала и укрепила и научила меня делать доброе. Ибо знаешь, Владычица моя, Богородица, что я совершенно гнушаюсь злыми моими делами и всем помышлением люблю закон Бога моего, но не знаю, Госпожа Пречистая, почему доброго не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Не допускай, Пречистая, исполняться моей злой воле, но пусть будет воля Сына Твоего и Бога моего, Который меня спасет, вразумит и подаст благодать Святаго Духа, чтобы я отныне перестал делать скверное, и остальное время пожил бы по заповедям Сына Твоего, Которому принадлежит всякая слава, честь и власть со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и дающим жизнь Его Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Благаго Царя благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Марие, милость Сына Твоего и Бога нашего излей на страстную мою душу и Твоими молитвами настави мя на деяния благая, да прочее время живота моего без порока прейду и Тобою рай да обрящу, Богородице Дево, едина Чистая и Благословенная.

Перевод: Милосердного Царя милосердная Матерь, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, излей на мою страдающую душу милость Сына Твоего, Бога нашего, и направь меня Твоими молитвами на добрые дела, чтобы мне остальное время моей жизни прожить без греха и с Твоею помощью найти рай, Богородица Дева, Единая Чистая и Благословенная.

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякаго лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя, грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Перевод: Ангел Христов, святой мой хранитель и покровитель души и тела моего, прости мне все, в чем я согрешил сегодня, и избавь меня от всякой хитрости идущего против меня врага, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога моего. Но молись за меня, грешного и недостойного раба, чтобы представить меня достойным благости и милости Святейшей Троицы и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Обретены нетленные мощи святого Мардария

Мощи обретены по благословению преосвященнейшего епископа Новограчаницкой и Среднезападноамериканской епархии Лонгина.

4 мая епископ Лонгин совершил Божественную литургию в монастыре святого Саввы в рамках подготовки к обретению мощей. В ходе эксгумации священнослужители столкнулись с трудностью. Оказалось, что гроб с мощами святого Мардария находился в цементном склепе.

Когда на следующий открыли гроб, обнаружили, что тело святого Мардария хорошо сохранилось. Кости ног были золотисто-желтого цвета. Руки святого держали крест. Ясно были видны его кожа, ногти и волосы.

Святые мощи преподобного были вынуты из гроба и размещены на двух скрижалях, которые были подготовлены для осмотра. Все облачения и одежда были аккуратно удалены, чтобы не потревожить останки.

После того, как все покровы были сняты, выяснилось, что святые мощи, от колена вверх, были целы, хотя и очень хрупкие. Волосы на голове и борода выглядели так, как будто он только что преставился. Были видны брови и ресницы его закрытых глаз. Кроме того, были целы уши.

После удаления пыли с тела, святые мощи промыли теплой водой и белым вином, а также обработали маслом.

После омовения и помазания, мощи были завернуты в хлопок и лен и убраны во временный металлический гроб до прославления святого Мардария в июле 2017 года.

Епископ Сербской православной церкви Мардарий (1989 – 1935) был управляющим сербскими приходами в США. Монастырь святого Саввы строился в период великой депрессии конца 20-х — начала 30-х годов ХХ века.

Скончался Мардарий 12 декабря 1935 года в Америке. Был похоронен 18 декабря в монастыре. Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви, состоявшимся с 14 по 29 мая 2015 года, причислен к лику святых. День памяти святителя Мардария (Ускоковича) определено праздновать 12 декабря.

Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест

Аудио

Около 305 года, в эпоху безжалостных Диоклетиановых гонений, по всей Римской империи, не исключая самых отдаленных ее окраин, земля обильно орошалась кровью мучеников. Повсюду христиане, кем бы они ни были, должны были выбирать между отступничеством и мученической смертью.

В ту пору в армянском городе Сатале в Малой, или Римской, Армении жил знатный и богатый человек по имени Евстратий, носивший титул дукса и занимавший должность советника и главы императорских нотариев города. Он до времени хранил в тайне свою принадлежность к христианской Церкви. Возымев в душе желание, по примеру других мучеников и исповедников, удостоиться неувядаемого мученического венца, он все же мысленно содрогался при мысли об ожидавших его истязаниях, сомневаясь, достанет ли ему сил и мужества выдержать все муки и не отступиться от истинной веры. Желая узнать, благословляет ли его Господь на этот подвиг, он вручил свой пояс, знак высокой должности, одному из слуг, велев возложить его на церковный алтарь и посмотреть, не будет ли первым человеком, вошедшим в святилище и взявшим пояс, досточтимый пресвитер по имени Авксентий. Когда именно так и случилось, Евстратий, воодушевленный этим знамением, оставил всякий страх перед теми, кто имеет власть лишь над телом (ср.: Мф. 10: 28). Он пригласил всех друзей и близких разделить его радость и устроил большой пир, на котором объявил гостям, что собирается вскоре обрести нетленное сокровище.

Читайте так же:  Молитвы для супругов

На следующий день, когда дука Лисий велел привести к себе на суд христианских узников, Евстратий внезапно также предстал перед ним, исповедал себя христианином и заявил, что желает разделить их участь. Весьма изумившись, судья велел снять с Евстратия знаки его сана и, раздев донага, бить бичами, а затем привести к себе на допрос. После этого, подвешенный за руки над жаровней с раскаленными угольями, мученик был снова подвергнут бичеванию. Все это время святой оставался настолько безразличным к боли, как будто истязали вовсе не его тело. Евстратий возблагодарил Лисия за доставленную ему великую радость, сказав: «Теперь я знаю, что я – храм Божий и что Святой Дух обитает во мне!» Тогда его кровоточащие раны были политы уксусом и посыпаны солью, но в тот же вечер христианин чудесным образом получил исцеление.

Пораженный стойкостью мученика и зримым вмешательством Божественной благодати, один из его сограждан и подчиненных, по имени Евгений, исполнившись дерзновения, вышел к судье и в свою очередь изъявил желание пострадать вместе с Евстратием и прочими мучениками.

Когда рано утром всех узников повели в Никополь, Лисий, глумясь над Евстратием, велел почтить его сан, обув в сандалии, пробитые острыми гвоздями. Через два дня изнурительного пути мученики прибыли в Араураку, родной город Евстратия. Там святого случайно узнал местный житель по имени Мардарий. Потрясенный столь великим самоотречением и ободряемый призывами жены, Мардарий попрощался со своими двумя детьми, вручил семью заботам одного из друзей и предал себя в руки стражников. Он с радостью присоединился к тем, кто пожелал быть верным Христу даже до смерти.

Пресвитер Авксентий первым предстал перед Лисием. После недолгого суда его отвели в лесную чащу и там обезглавили, оставив тело на съедение зверям. Однако драгоценные мощи мученика с помощью Божией были вскоре обнаружены в лесу благочестивыми христианами, а на его отрубленную голову указал им ворон.

Следом за Авксентием перед судьей предстал Мардарий, который на все задаваемые ему вопросы отвечал только одно: «Я – христианин!» Тогда судья приказал повесить его вниз головой, пронзив лодыжки ног, и забить до смерти раскаленными металлическими прутьями. Незадолго до смерти Мардарий произнес молитву, ежедневно читаемую в Православной Церкви: «Владыко Боже, Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя, грешного, и имиже веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь» [1] .

Когда Евгений в свою очередь предстал перед тираном, его твердость и исполненные решимости слова привели того в неописуемую ярость. Он велел отрезать мученику язык и кисти рук, а затем изувечить его тело тяжелыми батогами, обрекая на мучительную смерть. Завершив расправу, Лисий отправился наблюдать за тренировкой своих солдат. Когда один из воинов, молодой новобранец по имени Орест, статный и крепкий телом юноша, метнул копье, тиран заметил блеснувший у него на шее золотой нательный крест. На вопрос дуки юноша без всяких колебаний ответил, что является христианином. Немедленно взятый под стражу, он был затем отправлен вместе с Евстратием к правителю Севастии Агриколаю, поскольку Лисий опасался новыми казнями восстановить против себя многочисленное христианское население Никополя.

Прибыв в Севастию после пятидневного перехода, Евстратий предстал перед правителем, желавшим вызвать его на диспут. Обладая обширными познаниями в различных предметах, доблестный христианин без труда доказал противнику бессмысленность языческих культов и бесплодность эллинской философии. Затем в немногих, но полных силы словах он описал благой Промысл Божий о людях от начала времен и рассказал о том, как Господь явил им Свое милосердие, послав на землю Своего Единородного Сына, Иисуса Христа. Однако же Агриколай, оставаясь непреклонным перед всеми доводами Евстратия, утверждал, что тот обязан безусловно повиноваться императору во всем и что, отказываясь поклоняться богам, признанным государственной религией, он заслуживает смерти.

После этого правитель велел привести Ореста и положить его на раскаленное железное ложе, дабы заставить Евстратия быть свидетелем жестокой казни. Устрашившись поначалу ожидавших его страшных мук, Орест, ободряемый Евстратием на подвиг, решительно шагнул навстречу мученической смерти, воскликнув: «Господи, предаю душу мою в руки Твои!»

Ночью, перед казнью, Евстратия тайно посетил в темнице епископ Севастийский святой Власий и обещал исполнить его последнюю волю и доставить мощи всех пяти мучеников в Араураку. Помолившись вместе с Евстратием и преподав ему утешительную беседу, епископ совершил Божественную литургию. Когда Евстратий принимал Святое Причастие, мрачный застенок внезапно озарился ослепительным светом и глас с неба произнес: «Евстратий, ты мужественно сражался, прими же теперь свой венец!» Пав ниц, мученик вознес горячую молитву Господу, прося укрепить его дух и послать силы для последнего испытания [2] .

Поднявшись затем на ноги, он смело направился к пылающей печи, осенил ее крестным знамением и вошел внутрь, воспевая Господу благодарственную песнь, как некогда три отрока иудейских в Вавилоне (ср.: Дан. 3).

26 декабря 2012 г.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

[1] Молитва св. Мардария, читаемая на службах полунощницы, третьего часа и великого повечерия.

Молитва Святого мардария
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here